Yulin Dongke कपडा कारखाना

  • banner-01
  • banner-02
  • banner-03

#हाम्रो उत्पादन

हाम्रा उत्पादनहरु स्वयं बेच्दै छन्, र अब हाम्रा उत्पादनहरु 30 भन्दा बढी देशहरु र दुनिया भर मा क्षेत्रहरु लाई बेचिएको छ। हाम्रा उत्पादनहरु धेरै ग्राहकहरु द्वारा मान्यता प्राप्त गरीएको छ।
हाम्रो उत्पादनहरु वा pricelist को बारे मा पूछताछ को लागी, कृपया हामीलाई तपाइँको ईमेल छोड्नुहोस् र हामी २४ घण्टा भित्र सम्पर्क मा हुनेछौं।